იტვირთება...

მომსახურების ქსელური სტანდარტი

2017 წლის 01 დეკემბრიდან საფინანსო ორგანიზაცია "ელთ კომპანში"  სიახლეა! ჩვენი სერვისების ყველა მომხმარებელს უკვე შეუძლია ისარგებლოს ქსელური გადახდით, რაც გულისხმობს სალომბარდე და იპოთეკურ სესხებზე სხვადასხვა ოპერაციების ქვეყნის მაშტაბით შესრულებას (მაგ. სასესხო თანხის შემცირება, პროცენტის გადახდა ან დახურვა)  მიუხედავად იმისა თუ სად იქნება გაფორმებული აღნიშნული გირავნობა.

"ელთ კომპანის" გუნდი მუშაობს მომსახურების  მაქსიმალურად დახვეწასა და კლიენტებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნაზე!