იტვირთება...

"ელთ კომპანის" ორგანიზებით 2018 წლის 26 იანვრიდან კომპანიის თანამშრომლები ესწრებიან მოწვეული ტრენერის ქეთი კვინიკაძის მიერ მომზადებულ სალექციო კურსს "გაყიდვების ზოგადი მენეჯმენტი".

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები ეცნობიან რა ეტაპებია გასავლელი  გაყიდვებისათვის მომზადებისათვის, როგორ ხდება პოტენციური მყიდველების მიღების წყაროების შეფასება,  მომხარებელთა შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვაროგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ გაყიდვისას წარმოქმნილი სხვადასხვა სიტუაციაში დასასმელი კითხვები, გავმართოდ  პრეზენტაცია და დემონსტრაცია, ვეძიოთ კლიენტთან წამოჭრილი უთანხმოების დაძლევის გზები. გავარკვიოთ როგორია  ინდივიდუალური მომხმარებლების  ქცევა და რა არის ინდივიდუალური მომხმარებლების შესყიდვის გადაწყვეტილებაზე მოქმედი ფაქტორები.  რა არსებითი განსხვავებები არის ინდივიდუალური მომხმარებლებისა და ორგანიზაციების სამომხმარებლო ქცევას შორის და რომელთან როგორი ურთიერთობების მართვაა საჭირო.

სალექციო კურსი გამოირჩევა  ჯგუფური აქტივობებით, ქეისებით და სიტუაციური  თამაშების მრავალფეროვნებით.

აღნიშნული კურსი 29 იანვარს დასრულდება.